TURD107 Специализиран немски език

Анотация:

Курсът изгражда специализирани знания и умения по немски език за целите на туризма.

Основни цели:

• Запознаване с немскоезичните туристи като целева група;

• Попълване на знанията по немски език в сферата на туризма и всекидневните ситуации;

• Използване на немски език в мрежата по настаняване на туристите;

• Ориентиране в немскоезичните туристически сайтове;

• Попълване на необходими документи на немски език;

• Съставяне на основни видове делови текстове в сферата на туристическото обслужване;

• Устна комуникация на немски език;

• Запознаване със забележителностите на София и България на немски език.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• граматичния и лексичен материал за ниво А2.

• терминологичeн апарат от областта на туризма в различните сфери на приложение;

2) могат:

• да използват немски език в сферата на туризма във всекидневни ситуации;

• да използват немски език в мрежата за настаняване на туристите;

• да се ориентират в немскоезични търсачки и туристически сайтове;

• да попълват необходимите документи и анкети;

• да осъществяват устна комуникация в местата за изхранване;

• да четат, превеждат и съставят текстове в сферата на туристическите услуги;

• да запознават туристите със забележителностите на София и България.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• знания по туризъм от курсовете в специалността;

• знания и умения по немски език на ниво А2.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запознаване с немскоезичните туристи като целева група
  2. Лексика в сферата на туризма и всекидневните ситуации
  3. Лексика в сферата на туризма и всекидневните ситуации
  4. немски език в мрежата по настаняване на туристите
  5. немски език в мрежата по настаняване на туристите
  6. немскоезичните туристически сайтове
  7. Попълване на необходими документи на немски език
  8. Съставяне на основни видове делови текстове в сферата на туристическото обслужване
  9. Запознаване със забележителностите на София и България на немски език
  10. Запознаване със забележителностите на София и България на немски език

Литература по темите:

Основна литература:

Barberis Italiano, Paola, Elena Bruno Valperga. Deutsch im Hotel – Korrespondenz

Lehrbuch. Max Hueber Verlag, 2009

Lévy-Hillerich, Dorothea. Kommunikation im Tourismus. Kursbuch mit Glossar auf CD-ROM. Fraus, Cornelsen, Goethe Institut 2005

Zapryanova, Dimitrina, Ludmila Varbanova, Maria Tschokel. Tourismus @ktiv. Hotel- und Tourismusmanagement. Sofia: Atlantis 2005

Оригинални документи, текстове от туристически каталози, брошури, пътеводители на немски и български език.

Айвъри, Майкъл. Германия Пътеводител. Катедрали. Гори. Бирхалета. Замъци. Музеи. Паркове. Автомаршрути. Спакурорти. Ресторанти. Лозя. Нешънъл Джеографик. София: ИК Егмонт България 2009

Швейцария: http://pochivka.com/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

Eisenschmidt, Rainer. Baedeker Deutschland. Stuttgart: Baedeker, 2004

Eisenschmidt, Rainer. Baedeker Österreich. Ostfildern: Karl Baedeker Verl., 2003

Reinecke, Madeleine. Schweiz : [viele aktuelle Tips, Hotels, Restaurants]. Ostfildern : Baedeker, 1998

http://www.germany.travel/de/index.html

http://www.dw.de/dw/0,,1644,00.html

http://www.myswitzerland.com/de/home.html

www.europetours-travel.info

Каталози на известни туроператорски и туристически бюра

Допълнителна литература:

Materialien für den Unterricht Tourismus und Gastronomie. Redaktion Wirtschaftsdeutsch:

http://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/ueberblick-tour2.php

Savova, Elena. Probleme beim Transfer kultureller Realien im Bereich des Fremdenverkehrs und Tourismus. In: Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Hg. von Burneva, N.; Dimova, A.; Ivanova, L.; Kileva-Stamenova, R. Dresden: Thelem, 2009