BULD002 Литературата като повторение и сътворение

Анотация:

Теория и история на литературата

Преподавател(и):

 ст.н.с. Радосвет Коларов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: