VIPD105 Класически и съвременни практики при проектиране на художествено произведение в областта на визуално-пластичните изкуства

Анотация:

• Да провокира осмисляне и развитие на познанието за композицията в изобразителното изкуство.

• Да провокира търсене и прилагане на разглежданите в курса методи и средства за развиване на творческите възможности и прилагането им в професионалната работа.

• Да убеди студентите, че раждането на творчески идеи е свързано с редица психологически предпоставки, които те трябва да изградят съзнателно.

прочети още
Визуално-пластични изкуства

Преподавател(и):

доц. Михаил Чомаков  

Описание на курса:

Компетенции:

• Да провокира осмисляне и развитие на познанието за композицията в изобразителното изкуство.

• Да провокира търсене и прилагане на разглежданите в курса методи и средства за развиване на творческите възможности и прилагането им в професионалната работа.

• Да убеди студентите, че раждането на творчески идеи е свързано с редица психологически предпоставки, които те трябва да изградят съзнателно.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• СD техникаВидео техника

• Мултимедия.

• Книги – албуми, художествена литература

Средства за оценяване:

Курсова работа

Оценка на курсовата работа