VIPD101 Теория на творческия процес

Анотация:

• Да провокира осмисляне и развитие на познанието за композицията в изобразителното изкуство.

• Да провокира търсене и прилагане на разглежданите в курса методи и средства за развиване на творческите възможности и прилагането им в професионалната работа.

• Да убеди студентите, че раждането на творчески идеи е свързано с редица психологически предпоставки, които те трябва да изградят съзнателно.

прочети още
Визуално-пластични изкуства

Преподавател(и):

доц. Михаил Чомаков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Философия на композицията – основа на изобразителните изкуства.

• Факторите, влияещи на творческото въображение.

2) могат:

• Да боравят с понятието “Правилно” във всичките му аспекти.

• Да боравят с видовете композиции.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• На завършили успешно курсовете по графичен дизайн.

• На завършили успешно базовото си образование.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

“Архетиповете и колективното несъзнавано” –К. Юнг; “Сборник” том ІІ*efest,97 –департамент “Антропология” и “Симеотика”; “Когнитивна психология” – Трифон момчилов; “Атлас” – Мишел Сер; “Зен и изкуств

Средства за оценяване:

Есе по тема

курсова работа - есе

Оценка на курсовата работа