VIPD102 Класически, съвременни и алтернативни техники и технологии във визуално-пластичните изкуства

Анотация:

• Да провокира осмисляне и развитие на познанието за композицията в изобразителното изкуство.

• Да провокира търсене и прилагане на разглежданите в курса методи и средства за развиване на творческите възможности и прилагането им в професионалната работа.

• Да убеди студентите, че раждането на творчески идеи е свързано с редица психологически предпоставки, които те трябва да изградят съзнателно.

• Да разработват умения за импровизации и нестандартно мислене.

• Разширява технологичните умения в областта на изкуствата.

прочети още
Визуално-пластични изкуства

Преподавател(и):

доц. Михаил Чомаков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Философия на композицията – основа на изобразителните изкуства.

• Факторите, влияещи на творческото въображение.

• Да рисуват с нестандартни средства.

2) могат:

• Да боравят с видовете композиции.

• Да импровизират във време и място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат елементарни познания и умения по рисуване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Каталози на известни автори по темата.

Средства за оценяване:

Курсова работа

Оценка на курсовата работа