MBAD117 Френски език

Анотация:

Курсът има за цел

- да усъвършенства познанията на студентите по основната административна и юридическа лексика на френския език в областта на бизнес комуникацията;

- да подобри уменията на студентите в сферата на писменото и устно общуване в съвременна бизнес среда;

- да запознае студентите със специализирани автентични материали на френски език в областта на бизнес администрацията

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· специализирана юридическа и бизнес терминология на френски език;

· основните особености на писмената и устната официална комуникация на френски език.

2) могат:

· да ползват френски език за специфични цели;

· да си служат свободно с френски език в конкретни професионални ситуации;

· да водят официална комуникация с обществени институции на френски език;

· да поддържат делова кореспонденция на френски език;

· да правят презентации на френски език;

· да излагат доводи, да приемат и да отхвърлят предложения;

· да говорят пред публика, да убеждават и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

· Работни познания по френски език на ниво В2.

· Общи познания по изучаваната специалностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. френски език в конкретни професионални ситуации
  2. специализирана юридическа и бизнес терминология на френски език
  3. официална комуникация с обществени институции на френски език
  4. презентации на френски език
  5. преговори на френски език

Литература по темите:

· Michel Guilloux, Cécile Herry, Sylvie Pons, Alter Ego 5: Méthode de Français C1>C2, Ed. Hachette

· Conso Pierre, Hémici Farouck, L'entreprise en 20 leçons, Ed. Dunod, 2006

· Muriel De Fabrègues, Introduction à la gestion, Ed. Daloz, 2012

· Marie Micado, 60 minutes pour apprendre à parler en public, Ed. Gereso, 2022

· Pascale Bélorgey, Nathalie Van Laethem, Béatrice Arnaud, Olivier Arnould, David Autissier et al., La MEGA boîte à outils du manager leader, Ed. Dunod, 2019

· Brigitte Van Coillie-Tremblay, Micheline Bartlett, Diane Forgues-Michaud, Correspondance d’affaires, 2e édition revue et enrichie, Les Editions Transcontinental, 2006

· Материали от интернет, специализирани сайтове.