MBAD113 Методология на научните изследвания - подходи за моделиране на стратегически анализ в бизнеса и мениджмънта

Анотация:

Бизнес администрация

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р
проф. Димитър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: