MBAD127 Мястото на България в Европейския съюз и световното стопанство

Анотация:

Световно стопанство. Международни икономически отношения

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: