PSYD105 Психологически изследвания в клиничната практика

Анотация:

Обща психология

Преподавател(и):

проф. Емилия Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: