COGD216 Методът на проследяване на погледа при изучаването на когнитивните процеси

Анотация:

• Курсът разглежда методологията и приложенията на изследвания с апаратура за проследяване на погледа.

• Целта е да се получат задълбочени познания за експерименталните парадигми и възможностите за изследване на когнитивните процеси чрез проследяване на погледа.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

проф. Морис Гринберг  д-р
гл. ас. Евгения Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• притежават познания за методите за проследяване на погледа

• познават приложенията на проследяване на погледа за изследване на различни когнитивни процеси

2) могат:

• да планират и провеждат експериментални изследвания за изследване на когнитивни процеси с помощта на проследяване на погледа

• да анализират данни от експериментални изследвания за изследване на когнитивни процеси с помощта на проследяване на погледа


Предварителни изисквания:
• да са завършили успешно курсове по когнитивна психология и зрително възприятие

• да имат необходимите познания по английски език, за да могат свободно да четат, дискутират и пишат есета върху основните теми на курса на английски език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

книги

Duchowski, A. (2007). Eye Tracking Methodology: Theory & Practice, 2nd ed., Springer-Verlag, London, UK.

Findlay, J. (2003). Active Vision: The Psychology of Looking and Seeing. Oxford University Press.

Hyona, J. Radach, R., & Deubel, H. (Eds.) (2003). The mind's eye: Cognitive and applied aspects of eye movement research. Amsterdam: Elsevier Science.

Palmer, S. (1999). Vision science: Photons to phenomenology. Cambridge, MA: Bradford Books/MIT Press.

Radach, R., Kennedy, A., Rayner, K. (2004). Eye Movements and Information Processing During Reading. Taylor & Francis Inc, NY.

Underwwod, G. (Ed.) (1998). Eye guidance in reading and scene perception. Amsterdam: Elsevier.

статии

Duchowski, A. (2002). A breadth-first survey of eye tracking applications. Behaviour Research Methods, Instruments, and Computers, 1, 1-16.

Jacob, R. & Karn, K. (2003). Eye tracking in human computer interaction and usability research: Ready to deliver the promise. In: Hyona, J., Radach, R., & Deubel, H. (Eds.), The mind’s eye: cognitive and applied aspects of eye movement research. Elsevier Science BV.

Just, M., & Carpenter, P. (1976). Eye fixations and cognitive processes. Cognitive Psychology, 8, 441-480.

Lohse, G. & Johnson, E. (1996). A comparison of two process tracing methods for choice tasks. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 68, 28-43.

Rayner, K., & Pollatsek, A. (1992). Eye movements and scene perception. Canadian Journal of Psychology, 46, 342-376.

Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin, 124, 372-422.

Henderson, J.M. & Hollingworth, A. (1999) High-level scene perception. Annual Review of Psychology. 50, 243-271.

Средства за оценяване:

Дизайн на експеримент

Доклад с резултати от проведен експеримент