COGD205 Аналогия и познание

Анотация:

Докторски курс. Провежда се с 1-2ма студенти индивидуално.

На докторантите се дават индивидуални занимания, свързана с темата Аналогии.

В зависимост от индивидуалните интереси на докторанта се избират и теми, върху които да се фокусират дисиите. Дадените теми са примерни посоки, в които обсъжданията могат да се задълбочат.

прочети още
Обща психология

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Умение да се анализира научна литература.

Умение да се правят дизайни на експерименти.
Предварителни изисквания:
Базов курс по въведение в Когнитивната наука

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

В зависимост от индивидуалните интереси на докторанта.