COGM013 Practicum in Simulation Modeling

Annotation:

Курсът дава практически умения за правене на дизайн и осъществяване на компютърни симулации на невронни мрежи чрез програмата t-learn.

прочети още
Cognitive Science (in English)

Lecturers:

Prof. Maurice Grinberg, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Целите и ползите от правенето на компютърни симулации.

Типовете симулационни модели чрез невронни мрежи.

2) могат:

Да различават типовете симулационни модели.

Да правят дизайн на компютърни симулации

Да реализират невронно-мрежови компютърни симулации чрез t-learn


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения: COGM004 Когнитивно моделиранеTypes:
Distance

Types of Courses:
Practice, practicum

Language of teaching:
English

Topics:

Bibliography:

Levine, Daniel S., Introduction to neural and cognitive modeling, Hillsdale: L. Erlbaum Associates, 1991.

Dayan, Peter, Theoretical neuroscience : computational and mathematical modeling of neural systems, Cambridge: The MIT Press, 2001.

Assessment:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ: 100 %