COGM011 Practicum in Statistics

Annotation:

Курсът дава практически умения за статистически анализ на данни чрез компютърната програма SPSS.

прочети още
Cognitive Science (in English)

Lecturers:

Asst. Prof. Armine Janyan, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните типове статистически анализи, които могат да се правят със статистическия пакет SPSS.

Основните принципи при определянето на променливите и въвеждането на данните при работа със статистически пакети.

2) могат:

Да планират и осъществяват основните видове статистически анализи чрез пакета SPSS.

Да разбират, интерпретират и използват получените резултати.

Да визуализират графично данни.


Prerequisites:
Студентите да имат знания и/или умения: COGM 008 StatisticsTypes:
Distance

Types of Courses:
Practice, practicum

Language of teaching:
English

Topics:

Bibliography:

Rosenberg, Kenneth M., Statistics for behavioral sciences, Dubuque: Wm. C. Brown, 1990.

McClave, James T, Statistics, San Francisco: Dellen Pub. Co., London : Collier Macmillan, 1988.

Assessment:

КАЗУС