COGM008 Statistics

Annotation:

· Курсът разглежда базовите подходи за анализ на данни в поведенческите и социалните науки.

· Цел на курса: да даде на студентите концептуално разбиране на основните съвременни статистически понятия и подходи, използвани в поведенческите и социалните науки.

прочети още
Cognitive Science (in English)

Lecturers:

Asst. Prof. Armine Janyan, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· терминологията и логическите структури, които се използват от статистиката

· основните теоретични положения на статистическия подход при анализа на данни

2) могат:

· да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи

биха били полезни и уместни и да прилагат успешно най-подходящите статистически методи.

· да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката и да се ориентират в концептуалното разбиране на съвременните статистически методи.


Prerequisites:
· PSYB 304 Статистически анализ на данни

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
English

Topics:

Bibliography:

Rosenberg, Kenneth M., Statistics for behavioral sciences, Dubuque: Wm. C. Brown, 1990.

McClave, James T, Statistics, San Francisco: Dellen Pub. Co., London : Collier Macmillan, 1988.

Assessment:

тестове - 50 %

практическа задача - 50%