COGM231 Seminar: Contemporary approaches in the study of human cognitive processes - Part 1

Annotation:

Студентът самостоятелно се запознава с литературата и изследванията в избрана от него област под ръководството на преподавател от програмата.

прочети още
Cognitive Science (in English)

Lecturers:

Asst. Prof. Armine Janyan, PhD
Asst. Prof. Ivo Popivanov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

Да могат:

- да правят обзор на литературата

- да разработват самостоятелно научни изследвания.

- да описват изследванията си в приет от научната област формат


Prerequisites:


Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Seminar

Language of teaching:
English

Topics:

Bibliography:

Assessment:

Студентът представя текст, включващ описание на работата му по избрана тема.