COGM122 Практика: изследователска етика

Анотация:

Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Евгения Христова  д-р
гл. ас. Михаела Барокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: