COGM231 Семинар: Съвременни подходи в изследване на човешките познавателни процеси I част

Анотация:

The course aims to introduce students to the basics of scientific publications in Cognitive Science. Students will read several papers and discuss them during the seminars.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
гл. ас. Иво Попиванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Upon completion of the course students will be able to:

- read and understand scientific publications;

- discuss theoretical and methodological issues;

- orally present empirical papers.


Предварителни изисквания:
none.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Paper 1. Reading and discussion.
  2. Paper 2. Reading and discussion.
  3. Paper 3. Reading and discussion.

Литература по темите:

Depends on students' interests and on recent publications in the field.

Средства за оценяване:

Студентът представя текст, включващ описание на работата му по избрана тема.