HACM254 Проект: Съвременни истории

Анотация:

Проект: Съвременни истории / следистории на изкуството е с практическа насоченост и е предвиден към курс НАСМ 143 Съвременни истории / следистории на изкуството.

Студент(к)ите подготвят и представят един от задължителните текстове във вид на реферат и участват в обсъжданията на рефератите на колегите си.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р
доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно изпълнилите проекта към курса студенти:

1) знаят:

съвременни примери за алтернативни на големите синтези историзиращи разкази за изкуството

2) могат:

могат да се позовават и да реферират адекватно професионални текстове при подготовка на магистърската си дипломна работа, както и да съпоставят различните тълкувания и подходи в тях.


Предварителни изисквания:
Да са записали курса НАСМ 143 Съвременни истории / следистории на изкуството, или да са го приключили успешно.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На български език:

Следистории на изкуството. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и руски език. Съставителство, предговор и научна редакция: Ирина Генова, Ангел В. Ангелов. Изд. Сфрагида, София 2001, 240 страници.

Разказвайки образа. Сборник от текстове, в превод от английски, немски, френски и полски език. Съставителство и научна редакция: Ангел В. Ангелов, Ирина Генова. Изд. Сфрагида, София 2003, 240 страници.

Модерно и съвременно: за изкуството и неговите истории. Съст. Ирина Генова. Изд. на Нов български университет. София 2010, 128 страници.

Средства за оценяване:

Реферат на текст и презентация;

Дискусия.