HACM159 Практика: Редактиране на професионален текст

Анотация:

Курсът има за цел да даде и задълбочи познанията на студентите за работа с различни видове текстове, необходими за тяхното професионално формиране и кариено развитие.

прочети още
Сравнително изкуствознание

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Могат да редактират различни видове специализиран текст - собствен, на друг автор, преводен - от чужд език на български.


Предварителни изисквания:
Да имат интерес към особеностите на българския език и структурирането на текста.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
test

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература:

Валентина Бонджолова, Мария Илиева Редактиране на текст, Варна, 2002.

Ивелина Савова, Елка Добрева, Добрин Добрев, Български език и литература: правила, понятия, тестове. ІІІ част Създаване на текст, ИК Кръгозор, 2003.

Редактор http://www.redaktor.bg/bg/index.php

Средства за оценяване: