EDMM015 Практика: Образователни програми за български институции

Анотация:

Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

 Милена Драгова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: