MUSM165 Музикален (звуков) монтаж I част

Анотация:

Курсът запознава студентите със спецификата на звуковия монтаж. Провежда се в звукозаписно студио и се привеждат примери от практиката.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р
 Кирил Янев  
доц. Емил Трайчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1. Знаят правилата за звуков монтаж и познават няколко софтуера за звуков монтаж и реставрация

2. Могат да монтират и приготвят радио и телевизионни предавания, учебници, театрални пиеси.


Предварителни изисквания:
познаване на софтуер за обработка и редакция на звук

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Звукови монтажи – начални определения. Основни принципи на звуковите монтажи.
  2. Принципи на работа и особености на звуковия монтаж, осъществени с аналогови звукозаписни системи
  3. Звукови компоненти в компютърните системи и звукови монтажи с програмни продукти за звукозапис и звукообработка
  4. основни познания при монтажи с компютърни системи
  5. Принципи на работа и особености на звуковия монтаж с Steinberg Wavelab.

Литература по темите:

Steinberg Wavelab - Getting into details

Средства за оценяване:

Практическа разработка.

Събеседване.