MUSM623 Компютърно моделиране на звука I част

Анотация:

Целта на курса е да се запознаят студентите със съвременните програмни продукти и изработването с тях на звукова картини от различен характер.

Във този курс студентите се обучават да участват в изработването и да изготвят сами звукови картини в постпродукция.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се изгражда звукова картина в съвременни звукозаписни продукти.

2) могат:

Да изграждат сами звукови картини в постпродукция.


Предварителни изисквания:
Боравене с персонален компютър.

Завършени курсове по студийна техника и технологии и звукозаписна техника.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изработване на звукова картина в която има само говор и музика.
  2. Изработване на звукова картина с различни фрагменти от музика.
  3. Изработване на звукова картина с различни фрагменти от музика и говор.
  4. Изработване на звукова картина с различни звукови ефекти.
  5. Изработване на звукова картина с различни фрагменти от музика, звукови ефекти и говор.
  6. Звуков дизайн.
  7. Софтуерни синтезатори за звуков синтез и обработка.Анализи на параметри.
  8. Виртуални студийни технологии (VST).
  9. Избор на програмна среда за работа,съгласно изискванията и сложността на поставената задача.
  10. Разработване на творечески план за реализация на крайния продукт и описване на стъпките за неговото осъществяване

Литература по темите:

Материали от лекции.

Материали от Интернет, Конференции, Форуми.

В случай на необходимост, литература по курса се предлага в зависимост от дейностите, които реализира в рамките на работното ателие.

Средства за оценяване: