MUSM620 Практика: Работа в студио I част

Анотация:

Курсът е посветен на похватите в смесването и премастеринга на музикални произведения. Провежда се в студио.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

гл. ас. Стела Атанасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Знаят: какво е "правилен микс", как да разполагат в стерео-полето отделните инструменти, да работят с трите измерения (ляво-дясно, горе-долу, близко-далече) при изграждането на звуковата картина

2. Могат: да създават звукови картини и да приготвят продукция до фаза "премастеринг"


Предварителни изисквания:
познаване на един или няколко DAW

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Похвати при смесване.
  2. Практически продукции
  3. Звукозапис
  4. Участие в озвучаване на камерен концерт
  5. Участие в озвучаване на камерен концерт

Литература по темите:

The Mixing Engineer's Handbook - Bobby Owsinsky

Средства за оценяване: