MUSM618 Практика: Компютърно музициране в студио I част

Анотация:

Краен резултат от работата на студента е изследването на връзките между компютрите създаващи музика. Целта е създаването на завършен музикален програмен продукт с оркестрация и възможност за запис в различна софтуерна среда.Познаване и боравене със всички настройки на съответната програмна среда,даващи максимума на работа и отличен звуков дизайн.Познаване и съгласуване с различно хардуерни среди.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят съвременните тенденции на съответната нотно-звукова документация и МИДИ оркестрацията.

2. Могат да анализират и синтезират електронен и МИДИ оркестър и нотно-звукова документация.

3. Да боравят със различни виртуални VST инструменти и съответните бан

ки със звуци.

4. Да приложат собствен подход при създаването на една звукова картина,

прилагайки всички иновации,научени и използавани в практическите занимания в лабораторните занятия.
Предварителни изисквания:
Добро боравене и студиен опит в облсатта на звукозаписа.Теоритични и практически познания по минимум 3 софтуерни среди за работа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Софтуерни синтезатори за звуков синтез и обработка.Анализи на параметри и специфични особенности при работа. Иновационни подходи при избор на програмна среда за работа,съгласно изискванията и сложността на поставената задача.
  2. Разработване на творечески план за реализация на крайния продукт и описване на стъпките за неговото осъществяване.
  3. Боравене със операционните системи за софтуерна работа на хардуерни синтезатори във взаимодействие със други секвенсерни среди.
  4. Експериментиране и намиране на оптимални решения за изпълнението на поставените задчи.

Литература по темите:

Пълните ръководства и съпорт на насофтуерните операционни системи на:

www.clavia.com;

www.rolandus.com

www.yamahamusic.com

www.korg.com

Специализиранo списание Sound on Sound.