MUSM617 Практика: Компютърно музициране на концерт I част

Анотация:

Практиката предоставя възможността за работа в реална звукова среда, за проучване възможностите, които предоставят съвременните компютърни музикални системи, идентифициране на онези елементи, които правят изпълнението на живо въздействащо, естетически интригуващо и смислено,изграждане на изпълнителски умения и интерактивност.

Тематичният план се определя гъвкаво,според индивидуалното ниво на развитие на музикалните способности, инструменталните умения и сръчности и познания на студентите.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р
гл. ас. Стела Атанасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Имат практически умения за изпълнение на електронна и компютърна музика на концерт с помощта на синтезатор,компютър и други съвременни компютърни музикални системи.

•Имат умения за интерпретация на музика разнообразна в жанрово-стилово отношение.


Предварителни изисквания:
•Музикално-нотна грамотност, познания по отношение техническите и художествени възможности на съвременните компютърни музикални системи - синтезатор, компютър;

•Познания из областта на инструментознанието, MIDI оркестрацияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Съвременни електронни системи за музикална продукция и интерпретация.
  2. Стилове и течения в електронната музика.Естетически и технологични аспекти.Съвременни форми на електронно представяне.
  3. Композиция и интерпретация.
  4. Саунд. Саунд-дизайн. Звукова картина.
  5. Електроника на живо.

Литература по темите:

1.Каталози на музикални инструменти и софтуер.

2.Нотни материали.

3.Материали от Интернет.

www.obsolete.com

www.ynthmuseum.com

www.cmusicforum.com

www.aes.org.

www.soundonsound.com

Средства за оценяване: