MUSM613 Софтуерни решения в студиото

Анотация:

Курсът има за цел създаване на завършен звукозаписен продукт чрез използване на програмни продукти за звукозапис, звукообработка и създаване на музика. Студентите ще се запознаят с цифрови аудио работни станции (DAW), техники за запис и редактиране на аудио, работа с MIDI и виртуални инструменти, както и основи на смесването и мастерингa. Курсът обхваща също интеграцията на хардуер и софтуер и разглежда нововъзникващи технологии в музикалната продукция. В края на курса студентите ще могат да създават професионално звучащи музикални продукти.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

доц. Емил Трайчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на курса,който е съчетан с практическа насоченост и работа в реални студийни условия,студентите ще могат да реализират сами отделен творечески проект.

Според степеннта на овладения преди това материал ще могат да се справят и с по-сложни записи на аналогови и цифрови музикални инструменти, като и на акустични и глас.
Предварителни изисквания:
Боравене с персонален компютър;

Курсове по Компютърни технологии;

Основни познания на програмни продукти за звукозапис, звукообработка и създанане на музика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в цифровите аудио работни станции (DAW). Основни функции и интерфейс на популярни DAW като Pro Tools, Logic Pro и Ableton Live. Настройки и конфигурация на софтуера за оптимална работа.
 2. Студийни инструменти и устройства за обработка на звук - аналогови, цифрови, хибридни.
 3. Техники за запис и редактиране на аудио Методи за запис на вокали и инструменти. Основи и разширени техники за редактиране на аудио файлове
 4. Работа с MIDI и виртуални инструменти. Основи на MIDI и неговото приложение в музикалната продукция.Използване на виртуални инструменти и софтуерни синтезатори.
 5. Художествени изисквания при обработка на зяуковия материал.
 6. Запис на електронни музикални инструменти свързани по MIDI път.
 7. Запис на аналогови акустични музикални инструменти.
 8. Запис на аналогови музикални инструменти по електронен път
 9. Студийни микрофони - художествени особенности на записа с различен тип
 10. Текущ контрол
 11. Запис на вокал.Насторйка на типове микрофони за вокално пеене
 12. Запис и настройка на микрофони за хорово пеене
 13. Запис на групи акустични инструменти.
 14. Влиянието на изкуствения интелект и машинното обучение върху създаването на музика.
 15. Текущ контрол

Литература по темите:

1. Георгиев, Адриан Георгиев – Тонрежисура и виртуални студийни технологии; УИ „ Свети Климент Охридски ” – София, 2003г.

2. Василев, Димитър – Звукозаписна техника и звукови монтажи – 2010г.

Средства за оценяване:

Текущ контрол: Събеседване; Практически задачи;

Финален изпит: Практическа задача.