MUSM621 Звукови технологии I част

Анотация:

Дисциплината представя системи и технологии за създаване на звукови картини от различни източници на звук, разположени в двуизмерно и триизмерно слухово пространство.

Целта на курса е да се запознаят студентите с начините на изграждане на пространствена звукова картина.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

доц. Емил Трайчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да познават особеностите на микрофонните системи за създаване на пространствена звукова картина.

2) могат:

Да взимат сами решение при какви случаи кои микрофонни системи и комбинация от микрофони да използват.


Предварителни изисквания:
Боравене с персонален компютър.

Завършени курсове по Звукотехника I и II части.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Особености на бинауралния ефект.
 2. Фактори, влияещи на прецизното локализиране на звук в слухово пространство.
 3. Интензивен фактор.
 4. Фазово-закъснителен фактор.
 5. Честотен фактор.
 6. Акустични предпоставки за създаване на пространствено звучене.
 7. Тест
 8. Особености при създаването на двуканална стереофония със статични звукови източници.
 9. Особености при създаването на двуканална стереофония с подвижни звукови източници.
 10. Фазово-закъснителни микрофонни стереосистеми.
 11. Фазово-закъснителни микрофонни стереосистеми.
 12. Микрофонни системи в които присъстват равностойно интензивния и фазово-закъснителния фактор.
 13. Текущ контрол

Литература по темите:

1. Вагнер, Волфганг Хьог-Клаус – Стерео звукозаписна техника; изд. КТР – София, 1972г.

2. Виторт, Александер – Стереофония за всички; ДИ „Техника” – София, 1982г.

3. Владков, Стефан – Религия. Изкуство. Музика. Акустика. Звукозапис; изд. „Еър груп 2000“, София – 2005г.

4. Момчеджиков, Михаил Благоев – Студийна техника и системи за озвучаване; изд. ДИ „Техника“, София – 1981г.

5. Плешкова-Бекярска, Снежана Георгиева – Аудиотехника; изд. ТУ – София, 2008г.

6. Лекционен материал и материали в MOODLE от Димитър В. Василев

Средства за оценяване:

Текущ контрол: Контролна работа;

Финален изпит: Реферат;