MUSM287 Проект: Тонрежисура I част

Анотация:

Курсът въвежда студентите в спецификата на работа в звукозаписно студио. Провежда се изцяло в звукозаписно студио и е свързан с реализацията на няколко завършени продукции в рамките на семестъра.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

доц. Росица Бечева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти:

1. Знаят: как се свързва и оживява звукозаписно студио, как се работи в цифрова среда със звук, как се разполагат микрофони и записват различни видове инструменти

2. Могат: да работят самостоятелна продукция в звукозаписно студио, както и да смесват в DAW привнесени от друго студио мултитракови записи.


Предварителни изисквания:
Познаване на една или няколко DAW, завършени курсове по звукотехника 1 и 2 част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Микрофони - видове. Микрофони и микрофонни системи.Микрофони и високоговорители
  2. Смесителни пултове
  3. Електронни музикални ефекти

Литература по темите:

Recording Engineer's Handbook - Bobby Owsinsky

Материали от Интернет, Конференции

Средства за оценяване:

Форми на текущо оценяване: Анализ, Проект, Презентация

Форми на финално оценяване: Проект, Презентация