MUSM286 Практика: Звукозаписна дейност I част

Анотация:

Курсът въвежда студентите в спецификата на работа в звукозаписно студио. Предназначен е за тонрежисьори и за студенти по музика. Провежда се изцяло в звукозаписно студио и е свързан с реализацията на няколко завършени продукции в рамките на семестъра.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

доц. Емил Трайчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти:

1. Знаят: как се свързва и оживява звукозаписно студио, как се работи в цифрова среда със звук, как се разполагат микрофони и записват различни видове инструменти

2. Могат: да работят самостоятелна продукция в звукозаписно студио, както и да смесват в DAW привнесени от друго студио мултитракови записи.


Предварителни изисквания:
познаване на една или няколко DAW, завършени курсове по звукотехника 1 и 2 част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Планиране и подготовка за звукозаписна сесия.Организация и управление на мултитрак записи. Съхранение и архивиране на аудио файлове.Практическо участие в реални звукозаписни сесии.
  2. Практическа работа по мастериране на предварително смесени проекти. Творчески проект: Звукозапис и смесване
  3. Представяне на завършен аудио проект, включващ запис и смесване.

Литература по темите:

Recording Engineer's Handbook - Bobby Owsinsky

Средства за оценяване: