MUSM904 Практика: Звукорежисура I част

Анотация:

Целта на курса е студентите да овладеят основни звукорежисьорски похвати и да придобият практически звукорежисьорски умения.

прочети още
Тонрежисура

Преподавател(и):

гл. ас. Стела Атанасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Да познават особеностите на звукорежисьорската дейност в звукозаписни и ефирни студия.

2) могат:

Да изпълняват средно-сложни звукорежисьорски дейности.


Предварителни изисквания:
Боравене с персонален компютър.

Завършени курсове по Звукотехника I и II части.

Завършени курсове по Основи на тонрежисурата I и II части.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Звукорежисура на предавания.
  2. Звукорежисура на музика с цифрови лентови многопистови звукоза-писни системи.
  3. Звукорежисура на музика с аналогови звукозаписни системи.
  4. Звукорежисура на рекламни клипове, трейлъри, спотове и анонси.
  5. Звукорежисура на звукозапис на концерти, организирани от департа-мент „Музика“ на НБУ.

Литература по темите:

1. Вагнер, Волфганг Хьог-Клаус – Стерео звукозаписна техника; изд. КТР – София, 1972г.

2. Василев, Димитър Венцеславов – Звукозаписна техника и звукови монтажи – 2010г.

3. Карагьозов, Христо – Цифровият звук – митове и решения; изд. „Византия“, София – 2011г.

4. Маляков, Славчо – Звукозаписни системи; изд. ДИ Музика, София – 1990г.

5. Момчеджиков, Михаил Благоев – Студийна техника и системи за озвучаване; изд. ДИ „Техника“, София – 1981г.

6. Лекционен материал и материали в MOODLE от Димитър В. Василев.