PIDM209 Стаж: Психо-социални програми за семейства в риск – интегриран подход: правни, психо-социални, здравни процедури

Анотация:

Психо-социални интервенции с деца и семейства

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: