PIDM207 Практика: Създаване на формулировка на случай, оценка и план за интервенция

Анотация:

Психо-социални интервенции с деца и семейства

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: