PIDM007 Детето в риск. Уязвими деца в ранна възраст - деца в институции и резидентна грижа

Анотация:

Психо-социални интервенции с деца и семейства

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р
 Евгения Тонева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: