PIDM005 Детето в риск. Насилие, неглижиране, ефекти върху развитие на индивида, семейството и общността

Анотация:

Психо-социални интервенции с деца и семейства

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
 Яна Кацарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: