MBAM799 Организационна култура и управление на екипи

Анотация:

Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
ас. Виолета Донева-Янкулова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: