MBAM798 Инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес

Анотация:

Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: