MBAM636 Мениджмънт на развлекателната индустрия

Анотация:

Този курс обхваща понятийния апарат и терминологичните уточнения в организационните форми на развлекателната индустрия, маркетинга и оперативния мениджмънт, управлението на различните области от развлекателната индустрия в контекста на туризма и неговите форми на развлечение - музикалното творчество, театърът, киното, културни събития, спа и уелнес, пасивният спорт и други. Вниманието се акцентира и върху организацията на производствената дейност и реализацията на продуктите на развлекателната индустрия.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Състоянието и развитието на развлекателната индустрия

• Спецификата на развлекателната индустрия в контекста на туризма.

• Значението на музиката, киното, театърът, хазарта, спа и уелнес, пасивният спорт и др. за развитието на туризма.

2) ще могат да:

• Организират производствената дейност на развлекателната индустрия

• Реализират продуктите на развлекателната индустрия

• Разработват проекти в развлекателната индустрия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на:

• Управлението на туризма

• Културния туризъмФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тема 1. Въведение в развлекателната индустрия. Понятиен апарат и терминологични уточнения
 2. Тема 2.Маркетинг в развлекателната индустрия
 3. Тема 3. Стратегическо планиране и избор на стратегия в развлекателната индустрия
 4. Тема 4.Оперативен мениджмънт на развлекателната индустрия -теоретични въпроси
 5. Тема 5. Системи за управление и ресурсна осигуреност на управлението в развлекателната индустрия
 6. Тема 6. Менажиране и стил на управление на развлекателната индустрия
 7. Тема 7. Театрални форми на развлечения
 8. Тема 8. Музикални форми на развлечения
 9. Тема 9. Форми на развлечения в нощните заведения
 10. Тема 10. Киното като форма на развлечение
 11. Тема 11. Хазартни форми на развлечения
 12. Тема 12. Познавателни форми на развлечения
 13. Тема 13. Културните събития като форма на развлечение
 14. Тема 14. Спа и уелнес като форма на развлечение
 15. Тема 15. Пасивният спорт като форма на развлечение

Литература по темите:

1. Емилова, И., Мениджмънт на развлекателната индустрия, НБУ, София, 2018

2. Рибов М., И. Емилова и др., Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, Тракия М, С., 2008.

3. Diamond, J. & E. Diamond. The world of fashion. (2nd ed.), N.Y., Fairchild, 1997

3. Goel, V. & P. Pirolli. The structure of Design Problem Spaces. Cognitive Science, 16, 1992

6. Silberberg, T., Cultural tourism and business: opportunities for museum and heritage sites, Tourism management, 5/1995

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се формира, както следва:

1. Проект - 50%

2. Презентация - 25%

3. Дискусии - 25%