MBAM627 Семинар: Изследователска работа към програмата

Анотация:

Извършва се анализ, при който на базата на избран туристически обект се прилага конкретен аналитичен метод – SWOT, PESTE, Benchmarking, MBCG и др

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) да знаят: Методологията на анализ на туристически обект

2) да могат: да прилагат инструментариума на стратегическия анализ в туристическата практика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризма

• Стратегическо управление на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Туристическа интерпретация на ресурсите
  2. Визия, мисия и цели на стратегическото управление на туризма
  3. Устойчиво развитие на туризма-философия, цели и приоритети

Литература по темите:

1. Ангелов, А. Основи на мениджмънта, С., 2000.

2.Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С. 2000.

3.Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики. С., 2003.

4.Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ, 2005.

5.Corporate social responsibility: Myth or Reality. ILO, 2003.