LAWP113 Учебна практика институции в защита на правото

Анотация:

Учебна практика Институции в защита на правото е извънаудиторен курс с практическа насоченост, който цели да доближи максимално обучаващите се студенти до практическите измерения на преподадената материя в лекционния курс Организация на съдебната система и правозащитните институции. За постигане на тази цел се организират дискусии с практикуващи в съдебната система и правозащитните институции юристи /съдия, прокурор, съдебен изпълнител, адвокат или др./, посещение в правозащитна институция, ролеви игри и/или самостоятелна работа по проект - актуална тема, зададена от преподавателя.

прочети още
Право

Преподавател(и):

гл. ас. Памела Бучкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Имат практическа представа за работата на органите и организациите, действащи в защита на правото

• Придобиват професионална насоченост и формират предпочитания към една или друга юридическа професия


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дискусия
  2. Посещение
  3. Ролева игра
  4. Проект