LAWP104 Юридически латински език – I част

Анотация:

Право

Преподавател(и):

доц. Георги Гочев  д-р
гл. ас. Владимир Маринов  д-р
ас. Валерия Сергеенкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: