MSRM108 Предприемачество в агробизнеса и зелена икономика

Анотация:

Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Преподавател(и):

 Ани Арутюнян  д-р
проф. Диана Копева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: