BCRM122 Семинар : Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори

Анотация:

Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
 Николай Чирпанлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: