BCRM003 Проект: „Изложения, панаири и изложби”

Анотация:

Студентите да познават в основни линии характерните особености на деловото общуване, да могат свободно да комуникират и общуват на изложби, панаири и международни изложения и да умеят да презентират своя бизнес на изложения, панаири и изложби.

Основната цел на курса е да формира у студентите социокултурна компетентност, необходима за изграждането им в качеството на магистри по бизнес комуникации, за реализация им в сферата на бизнеса.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Студентите ще могат да оформят свободно бизнес предложения на международните изложби, панаири и изложения и ще могат да презентират своята фирма..


Предварителни изисквания:
Не се изисква специална предварителна подготовка освен грамотност и интелигентност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в глобалния събитиен мениджмънт и модели на практикуване на глобалния събитиен мениджмънт. Разработване и реализиране на план за специални събития.
  2. Управление на човешките ресурси и времето. Администрация на финансите, разглеждане на типични бюджети за събития.
  3. Лидерство в събитийния мениджмънт – различните стилове на управление, характеристики на хора, успели в професията. Управление на договорите с подизпълнители
  4. Управление на мястото на събитието – изготвяне на график на производството, управление на аудио, видео и т.н услуги.
  5. Специални събития и Интернет – събития оживяват в световната мрежа – стратегии за създаване на събития онлайн и/или продължаване на съществуващи събития в Мрежата.
  6. Подготовка на специални събития за медийно отразаване – съобразяване на специалните събития със спецификите на отделните медии

Литература по темите:

д-р Джо Голдблат Специални събития, София, 2006

Литература на английски език

Twenty-First Century Global Event Management(The Wiley Event Management Series) by Joe Goldblatt

Events Management (Events Management S.) by Glenn Bowdin, Johnny Allen, William O'Toole, Rob Harris, Ian McDonnell.

Периодични издания на английски език Special Events