COMM007 Seminar: The Hofstede Model for the Dimensions of the National Culture

Annotation:

Курсът е основно извънаудиторен.

прочети още
International Business Communications (in English)

Lecturers:

Prof. Tolia Stoitsova, DSc

Course Description:

Competencies:

Студентите се научават да прилагат теоретичните измерения на Хофстеде в собствената си национална култура. Курсът е на англ. език и участват освен Еразъм студенти и т.нар. exchange students от култури, извън ЕС.
Prerequisites:
Необходимо е да е завършен основния курс Модел на Хофстеде за националната култура

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Seminar

Language of teaching:
English

Topics:

Bibliography:

Същата като на основния курс плюс студентите да открият източници за собствената си култура.