COMM807 Project: Research on the Corporate Communication in the Intercultural Context

Annotation:

Семинар, който се провежда веднъж през семестъра. На него студенти и преподаватели участват с доклади и научни съобщения по предварително обявена тема.

прочети още
International Business Communications (in English)

Lecturers:

Assoc. Prof. Vladislav Dimitrov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните тенденции за усъвършенстване на съвременните средства за масова комуникация.

2) могат:

Да анализират казуси от медийната практика в публично пространство.

Да подготвят идеи в интерактивен формат.

Да могат да работят в екипи и да изготвят и представят пред публика мултимедийни презентации.


Prerequisites:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Seminar

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Михайлов, Владимир. Медиязнание, ИЗТОК-ЗАПАД, 2009, 199 с.

Михайлов, Владимир. Записки по телевизията (Несполучливият културен модел), ИЗТОК-ЗАПАД, 2006, 99 с.

Михайлов, Владимир. Открита ли е телевизията? (Кратка история и теория на телевизионната комуникация), Рой комюникейшънс, 2003, 219 с.

Михайлов, Владимир. Медийна рецепция, НБУ, 1998, 150 с.

Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

Assessment:

Конференция

Реферат