POLM443 Европейска политика на развитието

Анотация:

Запознаване на студентите с политиката за развитие, която заема централно място във външните отношения на Европейския съюз. От създаването си ЕС подкрепя развитието в региони партньори. ЕС постепенно разшири първоначалното си ориентиране към групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТ) и понастоящем работи с около 160 държави в целия свят. ЕС е най-големият донор в света в областта на развитието. Съюзът и неговите държави-членки заедно предоставят повече от половината от официалната помощ за развитие в световен мащаб. Основната цел на политиката на ЕС за развитие е „намаляването и, в дългосрочен план, изкореняването на бедността“.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

 Красимир Костов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)познават същността, еволюцията и спецификата на политиката на развитието на ЕС.

2)познават детайлно същността на основните политически цели, както и най-новите предизвикателства пред Политиката на развитието, произтичащи от залегналите в Лисабонския договор и Страгегия „Европа 2020” принципи.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

H.Kissinger. World Order.

J.Sachs.The End of Poverty.

The Millennium Development Goals Report 2015

Development Co-operation Report 2015. Making Partnerships Effective Coalitions for Action. OECD.Published on September 07, 2015

2014 Annual Report on the European Union’s Development and External Assistance Policies and Their Implementation in 2013

The State of Food Insecurity in the World. FAO, IFAD, WFP.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%