POLM411 Проект: Европейската политическа интеграция в началото на 21-век

Анотация:

Проектът цели да се анализират актуални политически проблеми на ЕС и състоянието на европейската политическа интеграция в началото на 21 век.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

гл. ас. Иван Начев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще знаят:

- актуалните въпроси, свързани със състоянието на политическата интеграция на ЕС;

- актуалните дебати по въпросите на политическата интеграция.

Ще умеят:

- да анализират политическите процеси в ЕС;

- да анализират основните политически дебати в ЕС.
Предварителни изисквания:
Познаване на актуални политически проблеми в ЕС.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата и материалите, необходими за подготовката на студентите при тяхното представяне в рамките на проекта, се намират от самите студенти, в зависимост от конкретната дискутирана проблематика.

Средства за оценяване:

100 % писмен текст.

или

100 % участие в семинари или конференции в областта на проблематиката на проекта, организирани от МП "Европейско управление".