POLM408 Семинар: Публични политики в Европейския съюз

Анотация:

Европейско управление

Преподавател(и):

гл. ас. Кирил Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: