POLM401 Политическо развитие на Европейския съюз

Анотация:

Курсът проследява динамичното развитие на Европейския съюз от неговата предистория, в годините на Студената война до днес.

прочети още
Европейско управление

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Проблемите при изграждането на обединена Европа, причините, наложили процеса на интеграция, съвременното състояние и перспективите за развитие на Европейския съюз.

2) могат:

• Да анализират всички възлови проблеми на Европейския съюз в процеса на евроинтеграция, да участват в изработване на варианти за адекватното участие на България в него.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА

Джон Луис Гадис. Студената война. Нова история. “Кралица Маб”, 2007.

Франсоа Рот. Изобретяването на Европа. От Европа на Жан Моне до Европейския съюз. Кралица Маб, 2008.

Пантев, А. Въображаема Европа в личности. Издателство Smart Books, С., 2014.

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Мари-Франс Кристоф Чакалоф. Изграждане на Обединена Европа 1945-1990. Основни етапи и проблеми. “Кама”, 2000.

Норман Дейвис. Европа. История. Абагар, 2005.

Улрике Райзах, Райнер Кьоле. Европа. “Летера”, 2007.

Интеграционния процес на следващото десетилетие: Европейска политика за сигурност и отбрана. ГЕПИ, 2002.

http://europa.eu/index_bg.htm Europa - Портал на Европейския съюз

http://www.bta.bg/site/bulgaria-eu/html/eu/history.htm - История на Европейския съюз

Средства за оценяване:

Курсов проект по избрана от студента и одобрена от преподавателя тема;

Презентация на курсовата тема;

Участие в дискусии по всички презентирани теми.