TCMM314 Изграждане и управление на корпоративен имидж и корпоративна репутация

Анотация:

Живеем в епохата на информационното общество. Това, което можем със сигурност да кажем е, че комуникациите като цяло и телекомуникациите в частност ще играят все по голяма роля, като средство за общуване и бизнес-индустрия. В този глобален контекст на 21 век PR и управлението на корпоративния имидж и корпоративната репутация ще играят все по – голяма роля за по-доброто разбиране на все по – усложняващата се действителност. Важно е да уточним понятията. Според професор Грейъм Доулинг:

Корпоративна идентичност са символите и номенклатурата, която една организация използва, за да се идентифицира пред публиката – корпоративно име,лого,рекламен слоган, фирмено облекло и т.н.

Корпоративен имидж е общата оценка/включваща различни мнения и чувства/ на един човек или група хора за дадена организация

Корпоративна репутация са приписваните ценности/като достоверност, откровеност,отговорност и честност/ предизвикани от корпоративния имидж, създаден в един човек или група.

В моето съзнание тези три характеристики са принадената стойност, добавената психлогическа стойност на една организация, на нейните продукти и услуги. Мога да дам много примери в тази посока. В този смсъл репутация и имидж се градят непрекъснато, година след година, докато фирмата, корпорацията, държавата или дори отделната личност съществуват.

Корпоративната репутация е толкова важна, че проф. Доулинг не препоръчва тя да бъде оставена на външна фирма, както се прави с PR и рекламата например. Поради това е особено важно бъдещите мениджъри да са наясно с фактора корпоративен имидж и корпоративна репутация и да умеят да го изграждат и управляват. това ще им помогне както на персонално ниво, така в професионалното израстване и фирмения просперитет.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

проф. Иван Драганов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще съумеят да изграждат имидж и репутация на лично и фирмено ниво. А те са т.нар. принадена стойност на личността.
Предварителни изисквания:
Да имат базови познания по PR и електронни медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в PR
 2. Външен и вътрешен PR
 3. Работа с журналистите
 4. Идентификация и работа с целеви групи
 5. PR – измама или изкуството да се убеждава
 6. Изкуството да се слуша и анализира
 7. Изкуството да се формулира и артикулира
 8. Изкуството да се изтъкват добрите страни на личност, фирма,корпорация, държава
 9. PR – повече наука или повече изкуство
 10. Изкуството да се говори кратко, ясно и стегнато
 11. Изкуството да се създават и отправят запомнящи се послания – примерът Дж.Ф.Кенеди
 12. Създаване на корпоративна идентичност
 13. Създаване и управление на личен, фирмен и корпоративен имидж
 14. Създаване и управление на лична, фирмена ,корпоративна, национална, етническа и държавна репутация.
 15. Забранени думи и действия – лъжа и манипулация.

Литература по темите:

Корпоративната репутация - Грейъм Доулинг

Ефективен PR - Скът Кътлип, Алън Сентър, Глен Блум

Средства за оценяване:

текущи изпити- изследване и анализ на корпоративната идентичност на НБУ и изследване и анализ на корпоративния имидж на НБУ.

Семестриални изпити: изследване сред вътрешна и външна публика на репутацията на НБУ

изследване сред вътрешна публика на репутацията на ДТК